Đam mê và chia sẻ

Cập nhật ngày 08-12-2012

- Thay đổi giao diện chương trình

- Thêm chức năng in phiếu thu, chi, Sổ quỹ tiền mặt

- Chức năng thay đổi tên người dùng, mật khẩu, nhật ký truy cập.

*** Link dự phòng (trường hợp bộ cài đặt bị lỗi)

Tên đăng nhập : admin

Mật khẩu: 123

Quản Lý Quỹ - Money 1.0

Chương trình quản lý việc thu, chi hàng ngày

Báo cáo theo thời điểm phát sinh

Hoàn toàn miễn phí

Tải về: tại đây

Tên đăng nhập :admin

Mật khẩu: 123

Một số hình ảnh của chương trình

Search site

© 2012 All rights reserved.