Đam mê và chia sẻ

Quản lý Công Văn

Ngôn ngữ lập trình: VB6

CSDL: Access

Bộ .ocx sử dụng: UnicodeFullControl 1.5.4 - tác giả: Dương Quốc Hưng

                        b8Control4

Chương trình quản lý việc gửi, nhận công văn, quản lý lưu trữ các file văn bản trên PC một cách linh động.

Hiện tại, chương trình còn đơn giản, mong được góp ý, nhận xét để hoàn thiện thêm.
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: admin

(Báo link hỏng hoặc bộ cài lỗi tại đây)

Video sử dụng chương trình: https://www.youtube.com/watch?v=D75mpKeE5IQ

 

Search site

© 2012 All rights reserved.