Đam mê và chia sẻ

FILE EXCEL KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ĐỘI KIỂM TRA THUẾ - TCT

File Excel kiểm tra báo cáo tài chính của đội kiểm tra thuế - TCT
 

(ExcelKetoan.vn) Để phục vụ cán bộ thuế trong công việc kiểm tra Báo cáo tài chính của Người nộp thuế tại cơ quan thuế được chính xác, nhanh chóng, Đội kiểm tra thuế số 1 xây dựng bảng tính tự động trên cơ sở các chế độ chính sách thuế và chế độ kế toán hiện hành

Những phần quan trọng cần kiểm tra kỹ, tác giả đã insert ghi chú hướng dẫn cách kiểm tra. Dấu hiệu nhận biết là các ô có một tam giác đỏ ở góc bên phải phía trên đó.

Bảng tính được liên kết sang các bảng tính sau, các bảng tính và các ô chứa công thức đã được bảo vệ; Người dùng nhập các số liệu ở các ô có màu xanh sáng hon (Khi nhập cho DN mới thì dữ liệu ở các ô này không có), TK 333 phải nhập chi tiết từng loại thuế - phí để bảng tính hoàn thành các nội dung còn lại sau đó đối chiếu với hồ sơ khai thuế của Đơn vị và dữ liệu lưu tại mạng VAT chi cục thuế. Các ô có dấu tích màu đỏ là các ô nên kiểm tra, có một số gợi ý kiểm tra khi kéo con trỏ chuột vào ô đó.

Các bạn tải về trong file đính kèm và tham khảo nhé

Nguồn Excelketoan.vn tập hợp từ Diễn đàn Dân Kế Toán

https://www.excelketoan.vn/ung-dung/567-file-excel-kiem-tra-bao-cao-tai-chinh-cua-doi-kiem-tra-thue.html

Tải về :https://www.excelketoan.vn/ung-dung/download/71_e240507a3546aa9d18eaf65855cf1c36.html

 

Search site

© 2012 All rights reserved.