Đam mê và chia sẻ

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 2011 Open

 

 

 

 

 

 

Phần mềm kế toán SAS innova 2011 open

Công ty SiS Việt Nam là Cty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chuyển giao phần mềm quản trị DN:

 • Sao khuê 05 năm liền: 2005, 2006, 2008, 2009,2010 (Hiệp hội Phần mềm Việt Nam VINASA trao tặng)
 • Bằng khen của Bộ TT-TT 03 năm liền 2002-2005
 • Cúp CNTT 2005 & 2006

Tính năng: SAS INNOVA 2011 OPEN không những kế thừa những tính năng nổi trội của những phiên bản phần mềm kế toán trước đây mà còn phát triển nhiều tính năng mới xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của người kế toán và nhà quản trị doanh nghiệp trong xử lý công việc thực tế hàng ngày.

 • Update phần lớn tất cả các lỗi phiên bản trước: SAS 3.0, SAS 5.0, SAS INNOVA 5.5, SAS INNOVA 6.0, SAS INNOVA 6.8, SAS INNOVA 2010 OPEN
 • Định khoản tự động 
 • Qui trình hóa công tác kế toán
 • Tự động tạo phiếu thu và phiếu xuất trên hóa đơn bán hàng
 • Tự động tạo phiếu chi và phiếu nhập trên hóa đơn mua hàng
 • Đưa vào trợ giúp Qui trình mẫu, Kiến thức thuế, kế toán, tài chính, các qui chế nội bộ.
 • Tích hợp Mã vạch 2 chiều để in Tờ khai thuế (Không phải nhập lại trên HTKK 2.5.1)
 • Cho phép copy chứng từ trên tất cả các phiếu.
 • Cho phép thao tác các nghiệp vụ trên Phiếu.
 • Quản lý số liệu theo nhiều năm làm việc, cho phép xem số liệu liên năm.
 • Theo dõi nhiều đơn vị tính của hàng hoá vật tư, cho phép tự động qui đổi đơn vị tính.
 • Bổ xung thêm trạng thái của chứng từ nhằm mềm dẻo quá trình quản lý, giảm các khâu công việc chồng chéo, theo dõi được tình trạng xử lý của công việc, phản ánh chính xác tình trạng của công việc.
 • Phân quyền chương trình đến từng chức năng, từng thao tác của người sử dụng.
 • Hoàn thiện việc theo dõi dấu vết của người sử dụng, làm rõ trách nhiệm trong công việc.
 • Cho phép khấu trừ lùi thuế, tiện ích cho người sử dụng có thể tính thuế xuôi hoặc ngược.
 • Định khoản chênh lệch tỷ giá tự động.
 • Cho phép tự động xử lý các nghiệp vụ phân bổ chi phí mua hàng, chi phí sản xuất theo nhiều tiêu thức quản lý, tự động xử lý các bút toán kết chuyển trong kế toán tổng hợp...
 • Tham số hoá chương trình, cho phép khai báo các thông số của hệ thống một cách mềm dẻo: các hình thức ghi sổ, phương pháp tính giá vốn, các đồng tiền sử dụng trong hệ thống, v.v.
 • Quản lý được nhiều loại tiền tệ với tỷ giá thay đổi hàng ngày: VND, USD, EURO, ...
 • Hệ thống từ điển chung thống nhất cho toàn hệ thống: danh mục đối tượng, danh mục tài khoản, danh mục hàng hoá, vật tư ...
 • Ðưa biểu tượng của một chứng từ, báo cáo nào đó mà hay sử dụng nhất ra ngoài màn hình khi mới vào chương trình.
 • Có thể tính giá vốn hàng mua về theo giá ngoại tệ.
 • Quản trị ngược – xuôi: Từ báo cáo tổng hợp bằng một phím có thể quay trở về báo cáo chi tiết, từ báo cáo chi tiết có thể sửa chứng từ gốc và ngược lại.
 • Cập nhật thông tư, quyết định mới nhất của Bộ tài chính.
 • Trợ giúp người làm kế toán một qui trình thực hiện và các kiến thức liên quan đến kế toán và thuế.

Link tải SAS INNOVA 2011 Open

Tool đổi tên

Hướng dẫn đổi tên

Search site

© 2012 All rights reserved.