Đam mê và chia sẻ

Cập nhật ngày 18/11/2012

Cập nhật ngày 22/01/2014
Do code tạo số chứng tự tự động cho phiếu nhập, xuất, thu, chi nhiều khi bị lỗi không tự động tạo, dẫn tới bị lỗi khóa chính nay gửi các bác bản này. Khi bị lỗi khóa chính thì gõ số chứng từ mới (vd: khi lập phiếu thu PT000205 bị báo lỗi, thì đánh số chứng từ khác PT000206 hoặc PT000207,...)
Link tải: https://www.mediafire.com/download/db76bw...014%29.rar

- Không tính giá vốn theo số lượng hàng nhập bị trả lại.

- Lỗi không tìm thấy phiếu nhập trả lại.

- Thay đổi giao diện chương trình  (16/11/2012)

- Nhập hàng xuất kho bị trả  (16/11/2012)

- Xuất trả lại hàng cho nhà cung cấp(16/11/2012)

- Phiếu thu nợ, trả nợ(16/11/2012)

- Và 1 số tính năng khác(16/11/2012)

    

Tên đăng nhập: admin

Mật khẩu: ter

*** Hướng dẫn cài đặt và gắn dữ liệu cho TER1.1

Đối với bản trước (TER), dùng chức năng chuyển danh mục, chuyển số dư cuối kỳ đến Data của TER 1.1 để có được số dư của hàng hóa, các thông tin về hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp

.....................................................................................................

 

 

 

 

Quản Lý Kho TER

- Chương trình quản lý kho TER viết trên access 2003

- Theo dõi, báo cáo việc nhập, xuất kho hàng ngày.

- Tính giá vốn theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ

- Hoàn toàn miễn phí.

 

Tải về

- Hướng dẫn gắn dữ liệu làm viêc

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tên đăng nhập: Admin

Mật khẩu: ter

Search site

© 2012 All rights reserved.