Đam mê và chia sẻ

Bảng kê bán lẻ hàng hóa

Gửi tặng các bạn phần mềm có chức nằng in bảng kê bán lẻ để viết hóa đơn. Phần mềm hiện tại đang sử dụng tại công ty, có một số chức năng đặc thù được lược bỏ vì không cần thiết đối với đa số người dùng.

- Để chương trình hoạt động trước tiên phải vào Hệ thống chọn mục gắn dữ liệu làm việc, chọn đến dữ liệu THANG72013, (nếu dữ liệu trong tháng nhiều các bạn nên copy và đổi tên thành file khác để dễ theo dõi).

- Thực hiện gắn dữ liệu xong, vào Danh mục chọn loại bảng kê, ở đây loại bảng kê các bạn đặt tên theo ý mình sau đó chọn giá, giá ở đây tương ứng với giá trong danh mục hàng hóa, chức năng này là để nhập bảng kê khi chọn hàng hóa, đơn giá sẽ tự động load theo tên hàng hóa chọn, giúp quá trình nhập nhanh hơn và kiểm tra được chính xác.

Trên đây là thao tác quan trọng cần chú ý, các thao tác còn lại đơn giản nên các bạn tự nghiên cứu.

Link tải về:

Mọi thắc mắc, góp ý xin liên hệ qua email: tri_acc88@yahoo.com.vn

Search site

© 2012 All rights reserved.